Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS

Horse Originals verzamelt via haar website(s), acties en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “Persoonsgegevens”). Horse Originals is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

Horse Originals is de wettelijk Verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen en concepten. Onder Horse Originals wordt verstaan Horse Originals en de dochterondernemingen van Horse Originals.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens Horse Originals verzamelt en voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Horse Originals staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. In dat kader is de verwerking van de Persoonsgegevens - conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens - aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens. Horse Originals leeft de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens na en maakt tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-)verbinding.

 

VRAGEN?

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:

 

Horse Originals

Afdeling Klantenservice

Adres

Emailadres

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY STATEMENT

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Horse Originals Privacy Statement vind je altijd op deze pagina. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd, zal Horse Originals dit communiceren via haar website of per email.

 

  1. UITVOEREN VAN BESTELLINGEN VIA WEBSITE EN HORSE ORIGINALS ACCOUNT

 

Horse Originals legt Persoonsgegevens vast bij bezoek aan de Horse Originals Website, bij het aanvragen of bestellen van producten of diensten door klanten en bij het aanmaken van een Horse Originals Account.

 

HORSE ORIGINALS ACCOUNT

Om volledig van de alle diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Horse Originals via de website aanbiedt, moet je een persoonlijk Horse Originals account aanmaken. Wanneer je een Horse Originals Account creëert, wordt aan je gevraagd om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken.

 

EEN HORSE ORIGINALS ACCOUNT

Voor een dergelijk Horse Originals Account ben je niet verplicht alle Persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De Persoonsgegevens die je verstrekt kun je altijd aanpassen. De gegevens die je verstrekt stellen ons in staat om onze dienstverlening nog beter op jou te kunnen afstemmen. De verstrekte Persoonsgegevens gebruiken we, naast de verder in dit Privacy Statement genoemde doeleinden, om het Horse Originals Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten, zoals shoppingcart en laatst bekeken producten te bieden. Je kunt je Account te allen tijde verwijderen. Indien je je Account verwijdert, zullen je gegevens niet langer worden bewaard.

 

  1. HET TOESTUREN VAN AANBIEDINGEN, NIEUWTJES EN ACTIES VIA E-MAIL

 

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven wordt uw e-mailadres gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten. De toestemming voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

 

Tot slot kan Horse Originals u ook per post aanbiedingen, specifieke acties en informatie over (nieuwe) producten en diensten verstrekken. Ook hiervoor kunt u zich afmelden via Horse Originals Klantenservice, zie onderaan dit privacystatement of via de afmeldmogelijkheid die in het poststuk is opgenomen.

 

  1. ANALYSES VOOR PROCESVERBETERING, ONTWIKKELING VAN PRODUCTEN/DIENSTEN EN MARKTONDERZOEK

 

Horse Originals streeft ernaar om websites, apps en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren en om het assortimenten diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten en bezoekers af te stemmen.

 

Hiervoor is het noodzakelijk dat Horse Originals statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. Horse Originals kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

 

  1. TER ONDERSTEUNING VAN COMMUNICATIE EN CAMPAGNES VIA SOCIAL MEDIA

 

Horse Originals gaat graag via het web en (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten, bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Horse Originals volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram Twitter en blogs. Horse Originals volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. Horse Originals behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Horse Originals maakt gebruik van door bezoekers of klanten geboden toegang tot social media, zoals Facebook, waardoor Horse Originals toegang heeft tot (een deel van) je gegevens op die social media. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst of ons volgt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij Persoonsgegevens over je kunnen zien. Dit Privacy Statement geldt dan voor de persoonsgegevens die Horse Originals verwerkt. Indien je ervoor kiest de Horse Originals Website of andere Horse Originals (online) diensten te delen via social media, dan kunnen jouw Persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden en privacybeleid van de betreffende social media websites van toepassing.

 

  1. AFHANDELEN VAN KLACHTEN EN VERZOEKEN OM INFORMATIE

 

Als je contact opneemt met de klantenservice van Horse Originals, omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Horse Originals, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Horse Originals kan jou vragen om meer Persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

 

TOEGANG TOT EN AANPASSING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als je wilt weten welke Persoonsgegevens Horse Originals van jou verzamelt en gebruikt, kun je Horse Originals vragen om hiervan een overzicht te sturen. Horse Originals zal je dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan je doen via de Horse Originals Klantenservice. Horse Originals zal binnen vier (4) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres. Als je op grond van het overzicht Persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. Horse Originals zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Je kunt jouw Persoonsgegevens ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen Horse Originals Account.

 

WELKE DERDEN HEBBEN TOEGANG TOT JE GEGEVENS?

Horse Originals schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Dit kunnen derden zijn die Horse Originals inschakelt voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers), voor producten en diensten waarbij Horse Originals als tussenpersoon optreedt en voor haar klantenservice.

 

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Horse Originals en heeft Horse Originals de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

 

Uitsluitend indien Horse Originals hiertoe wettelijk is verplicht, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Horse Originals zal in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Horse Originals hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. Horse Originals heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Horse Originals tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.

 

HORSE ORIGINALS EN WEBSITES VAN DERDEN

Op de website van Horse Originals tref je links aan naar andere websites. Horse Originals is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.